SPECIAL PRICE

-50%
 Váy liền kimmay GD51VDM269-2B0KC Váy liền kimmay GD51VDM269-2B0KC
7,250,000₫ 14,500,000₫

Váy liền kimmay GD51VDM269-2B0KC

7,250,000₫ 14,500,000₫

-50%
 Váy liền kimmay GB92VA0651-2AF0F Váy liền kimmay GB92VA0651-2AF0F
4,150,000₫ 8,300,000₫

Váy liền kimmay GB92VA0651-2AF0F

4,150,000₫ 8,300,000₫

-50%
 Váy liền kimmay GB91VA0648-2AF0F Váy liền kimmay GB91VA0648-2AF0F
4,750,000₫ 9,500,000₫

Váy liền kimmay GB91VA0648-2AF0F

4,750,000₫ 9,500,000₫

-50%
 Váy liền kimmay GB51VAM222-2PGFG Váy liền kimmay GB51VAM222-2PGFG
4,400,000₫ 8,800,000₫

Váy liền kimmay GB51VAM222-2PGFG

4,400,000₫ 8,800,000₫

-50%
 Váy liền kimmay GB51VA0624-2PGFG Váy liền kimmay GB51VA0624-2PGFG
3,950,000₫ 7,900,000₫

Váy liền kimmay GB51VA0624-2PGFG

3,950,000₫ 7,900,000₫

-50%
 Váy liền kimmay GA51VA0669-2PGFG Váy liền kimmay GA51VA0669-2PGFG
4,600,000₫ 9,200,000₫

Váy liền kimmay GA51VA0669-2PGFG

4,600,000₫ 9,200,000₫

-50%
 Váy liền kimmay IA92VA1216-2PGFG Váy liền kimmay IA92VA1216-2PGFG
3,450,000₫ 6,900,000₫

Váy liền kimmay IA92VA1216-2PGFG

3,450,000₫ 6,900,000₫

-50%
 Váy liền kimmay HA91VA1035-2BG00 Váy liền kimmay HA91VA1035-2BG00
3,530,000₫ 7,060,000₫

Váy liền kimmay HA91VA1035-2BG00

3,530,000₫ 7,060,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay GA42VAT321-2PGFG Váy liền Kimmay GA42VAT321-2PGFG
6,000,000₫ 12,000,000₫

Váy liền Kimmay GA42VAT321-2PGFG

6,000,000₫ 12,000,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay VD41-0117 Váy liền Kimmay VD41-0117
3,000,000₫ 6,000,000₫

Váy liền Kimmay VD41-0117

3,000,000₫ 6,000,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay JA92VA1708-2PGFG Váy liền Kimmay JA92VA1708-2PGFG
3,250,000₫ 6,500,000₫

Váy liền Kimmay JA92VA1708-2PGFG

3,250,000₫ 6,500,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay GA92VA0765-2PGFG Váy liền Kimmay GA92VA0765-2PGFG
3,860,000₫ 7,720,000₫

Váy liền Kimmay GA92VA0765-2PGFG

3,860,000₫ 7,720,000₫

-50%
 Váy liền FB52VAM099-2PGFG Váy liền FB52VAM099-2PGFG
5,750,000₫ 11,500,000₫

Váy liền FB52VAM099-2PGFG

5,750,000₫ 11,500,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay FA72VA0469-2AF0F Váy liền Kimmay FA72VA0469-2AF0F
4,750,000₫ 9,500,000₫

Váy liền Kimmay FA72VA0469-2AF0F

4,750,000₫ 9,500,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay 2A05NH05D15M18 Váy liền Kimmay 2A05NH05D15M18
2,850,000₫ 5,700,000₫

Váy liền Kimmay 2A05NH05D15M18

2,850,000₫ 5,700,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay FA12VAT383-1B0KC Váy liền Kimmay FA12VAT383-1B0KC
4,500,000₫ 9,000,000₫

Váy liền Kimmay FA12VAT383-1B0KC

4,500,000₫ 9,000,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay 1A10MH30D3M18 Váy liền Kimmay 1A10MH30D3M18
2,350,000₫ 4,700,000₫

Váy liền Kimmay 1A10MH30D3M18

2,350,000₫ 4,700,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay CA22VA0019-2PGFG Váy liền Kimmay CA22VA0019-2PGFG
2,235,000₫ 4,470,000₫

Váy liền Kimmay CA22VA0019-2PGFG

2,235,000₫ 4,470,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay AA22VA0004_1PGFG Váy liền Kimmay AA22VA0004_1PGFG
2,250,000₫ 4,500,000₫

Váy liền Kimmay AA22VA0004_1PGFG

2,250,000₫ 4,500,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay GB92VA0688-2AF0F Váy liền Kimmay GB92VA0688-2AF0F
3,500,000₫ 7,000,000₫

Váy liền Kimmay GB92VA0688-2AF0F

3,500,000₫ 7,000,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay CB12VA0042-1MGCP Váy liền Kimmay CB12VA0042-1MGCP
2,400,000₫ 4,800,000₫

Váy liền Kimmay CB12VA0042-1MGCP

2,400,000₫ 4,800,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay BA32VA0153-2AF0F Váy liền Kimmay BA32VA0153-2AF0F
2,750,000₫ 5,500,000₫

Váy liền Kimmay BA32VA0153-2AF0F

2,750,000₫ 5,500,000₫

-50%
 Váy liền KimMay MM010 Váy liền KimMay MM010
3,900,000₫ 7,800,000₫

Váy liền KimMay MM010

3,900,000₫ 7,800,000₫

-50%
 Áo sơ mi nữ KimMay HA91SM1012-2CA00 Áo sơ mi nữ KimMay HA91SM1012-2CA00
1,950,000₫ 3,900,000₫
-50%
 Áo kiểu nữ KimMay GA92SMM544-2PA00 Áo kiểu nữ KimMay GA92SMM544-2PA00
1,750,000₫ 3,500,000₫
-50%
 Chân Váy KimMay GA92CV0760-2AF0F Chân Váy KimMay GA92CV0760-2AF0F
2,175,000₫ 4,350,000₫

Chân Váy KimMay GA92CV0760-2AF0F

2,175,000₫ 4,350,000₫

-50%
 Áo Kiểu Nữ KimMay DA12AK0120-20449 Áo Kiểu Nữ KimMay DA12AK0120-20449
1,750,000₫ 3,500,000₫
-50%
 Váy liền KimMay FA21VAT356-2PGFG Váy liền KimMay FA21VAT356-2PGFG
3,750,000₫ 7,500,000₫

Váy liền KimMay FA21VAT356-2PGFG

3,750,000₫ 7,500,000₫

-50%
 Áo khoác nữ KimMay HA92JK0975-2I0CM Áo khoác nữ KimMay HA92JK0975-2I0CM
5,975,000₫ 11,950,000₫
-50%
 Quần tây nữ KimMay JA92QT1489-2PA00 Quần tây nữ KimMay JA92QT1489-2PA00
2,010,000₫ 4,020,000₫
-50%
 Áo khoác nữ KimMay LA92JK2494-2NP00 Áo khoác nữ KimMay LA92JK2494-2NP00
4,750,000₫ 9,500,000₫
-50%
 Chân váy KimMay 1A01MH22V16M18 Chân váy KimMay 1A01MH22V16M18
2,400,000₫ 4,800,000₫

Chân váy KimMay 1A01MH22V16M18

2,400,000₫ 4,800,000₫

-50%
 Chân váy KimMay 1A10MH10V2M18 Chân váy KimMay 1A10MH10V2M18
1,950,000₫ 3,900,000₫

Chân váy KimMay 1A10MH10V2M18

1,950,000₫ 3,900,000₫

-50%
 Áo khoác nữ KimMay LA92JK2579-2NOPK Áo khoác nữ KimMay LA92JK2579-2NOPK
4,900,000₫ 9,800,000₫
-50%
 ÁO KIỂU NỮ KIMMAY FA51AKT096-2PGFG ÁO KIỂU NỮ KIMMAY FA51AKT096-2PGFG
4,000,000₫ 8,000,000₫
-50%
 VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1505-2AC00 VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1505-2AC00
2,260,000₫ 4,520,000₫

VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1505-2AC00

2,260,000₫ 4,520,000₫

-50%
 VÁY LIỀN KIMMAY DA32VA0187-2NOPK VÁY LIỀN KIMMAY DA32VA0187-2NOPK
4,000,000₫ 8,000,000₫

VÁY LIỀN KIMMAY DA32VA0187-2NOPK

4,000,000₫ 8,000,000₫

-50%
 VÁY LIỀN KIMMAY GA71VA0567-2PA00 VÁY LIỀN KIMMAY GA71VA0567-2PA00
4,250,000₫ 8,500,000₫

VÁY LIỀN KIMMAY GA71VA0567-2PA00

4,250,000₫ 8,500,000₫

-50%
 VÁY LIỀN KIMMAY GA52VAM304-2PGFG VÁY LIỀN KIMMAY GA52VAM304-2PGFG
5,000,000₫ 10,000,000₫

VÁY LIỀN KIMMAY GA52VAM304-2PGFG

5,000,000₫ 10,000,000₫

-50%
 VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1558-2PGFG VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1558-2PGFG
3,485,000₫ 6,970,000₫

VÁY LIỀN KIMMAY JA92VA1558-2PGFG

3,485,000₫ 6,970,000₫