Chính sách đổi hàng

1. Trong vòng 01 ngày làm việc 09h00 - 21h00 kể từ thời điểm phát sinh giao dịch (ngày xuất HĐ bán hàng) hoặc kể từ khi nhân được hàng được thể hiện trên hệ thống của đơn vị vận chuyển 

2. Sản phẩm được mua với mức ưu đãi dưới 30% 

3. SP còn nguyên tem, nhãn mác, bao bì, hóa đơn mua hàng và chưa qua sử dụng 

4. Sản phẩm đổi sang phải có giá trị cao hơn hoặc bằng giá trị hàng đã mua trước đó 

5. Mỗi hóa đơn chỉ được đổi 01 lần duy nhất 

Lưu ý: Trong mọi trường hợp, Công ty không chấp nhận việc hoàn tiền theo bất kì hình thức nào