Xuân hè 18

-50%
 Chân váy Kimmay KA91CV2272-2PGFG Chân váy Kimmay KA91CV2272-2PGFG
1,750,000₫ 3,500,000₫

Chân váy Kimmay KA91CV2272-2PGFG

1,750,000₫ 3,500,000₫

-50%
 CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV1849-2PGFG CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV1849-2PGFG
2,000,000₫ 4,000,000₫

CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV1849-2PGFG

2,000,000₫ 4,000,000₫

-50%
 CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV2376-2PGFG CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV2376-2PGFG
2,850,000₫ 5,700,000₫

CHÂN VÁY KIMMAY KA92CV2376-2PGFG

2,850,000₫ 5,700,000₫

-50%
 Quần lửng nữ Kimmay KA92QNM1712-PA00 Quần lửng nữ Kimmay KA92QNM1712-PA00
1,500,000₫ 3,000,000₫
-50%
 Quần short nữ KA91QS2301-2PA00 Quần short nữ KA91QS2301-2PA00
1,770,000₫ 3,540,000₫

Quần short nữ KA91QS2301-2PA00

1,770,000₫ 3,540,000₫

-50%
 Quần short nữ Kimmay KA91QSM1631-PA00 Quần short nữ Kimmay KA91QSM1631-PA00
1,770,000₫ 3,540,000₫
-50%
 Quần tây nữ Kimmay KA91QT1922-2CA00 Quần tây nữ Kimmay KA91QT1922-2CA00
2,250,000₫ 4,500,000₫
-50%
 Váy liền KA91VA1863-2PGFG Váy liền KA91VA1863-2PGFG
3,250,000₫ 6,500,000₫

Váy liền KA91VA1863-2PGFG

3,250,000₫ 6,500,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA91VAM1530-PGFG Váy liền Kimmay KA91VAM1530-PGFG
3,780,000₫ 7,560,000₫

Váy liền Kimmay KA91VAM1530-PGFG

3,780,000₫ 7,560,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA92VA1730-2NPKC Váy liền Kimmay KA92VA1730-2NPKC
4,450,000₫ 8,900,000₫

Váy liền Kimmay KA92VA1730-2NPKC

4,450,000₫ 8,900,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA92VA2278-2PGFG Váy liền Kimmay KA92VA2278-2PGFG
2,665,000₫ 5,330,000₫

Váy liền Kimmay KA92VA2278-2PGFG

2,665,000₫ 5,330,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA92VA2287-2PGFG Váy liền Kimmay KA92VA2287-2PGFG
2,800,000₫ 5,600,000₫

Váy liền Kimmay KA92VA2287-2PGFG

2,800,000₫ 5,600,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA92VA2445-2PGFG Váy liền Kimmay KA92VA2445-2PGFG
3,025,000₫ 6,050,000₫

Váy liền Kimmay KA92VA2445-2PGFG

3,025,000₫ 6,050,000₫

-50%
 Váy liền Kimmay KA92VA2556-2PGFG Váy liền Kimmay KA92VA2556-2PGFG
2,665,000₫ 5,330,000₫

Váy liền Kimmay KA92VA2556-2PGFG

2,665,000₫ 5,330,000₫